Canvi de domicili

1 octubre, 2023 CCOO Metro BCN 0

2 dies. A gaudir en el màxim de 3 mesos de la data d’empadronament. Documentació:  Padró Municipal amb data d’alta al nou domicili