Acompanyament a un familiar

a) Permís retribuït per acompanyar a un familiar de primer grau, parella afectiva que convisqui amb l’empleat, o persona depenent, a urgències pel temps indispensable amb posterior justificació.

b) Permís retribuït per acompanyar a un fill/a menor de edat a un deure inexcusable de caràcter públic pel temps indispensable. La sol·licitud d’aquest permís ha d’efectuar-se amb la màxima antelació possible condicionada a la recepció de la notificació oficial i posterior justificació.

c) Permís retribuït per acompanyar a un familiar de primer grau, parella afectiva que convisqui amb l’empleat, o persona depenent, a proves que requereixin sedació o amniocentesi, pel temps indispensable. La sol·licitud d’aquest permís ha d’efectuar-se amb la màxima antelació possible i amb posterior justificació.