Canvi de domicili

Tens 2 dies naturals per canvi de domicili habitual. 

Ha de justificar-se aquest canvi documentalment amb un d’aquests documents:

– Certificat del Padró municipal.

Fotocòpia escriptura habitatge

– Fotocòpia del contracte d’arrendament