COMISSIÓ DE SEGUIMENT ESPC 19/12/2017

S’inicia la reunió a les 09:30h a Guinardó.

La RD inicia la reunió fent un resum de quina ha estat l’evolució de la negociació fins a la data.

La RT fa a mans de la RD el document el.laborat pel Comitè d’Empresa que recull les damandes dels treballadors aprovades en assamblea.

La RT recorda a la RD que no han donat resposta a la proposta de vacances de dos grups de 9 ESPC en lloc de 8 en els mesos de Juliol i Agost.

La RD manifesta que no és possible degut al dèficit d’OMMM que genera en aquest supósit perquè durant aquests mesos tambè cal fer les revisions pertinents del Material Móbil.

La RT manifesta que cal llençar els Seminaris d’ESPC per poder garantir els acords enmarcats en l’actual Conveni Col.lectiu pel que fa a l’organització del treball dels ESPC.

La RD respon que està en marxa i que en breu es duran a terme.

La RT manifesta que en els calendaris entregats per la RD cal elinimar els FO i continuar amb la nomenclatura actual de descansos, FE o DC, independentment de si coincideix amb FO.

La RD solicita un recés per estudiar el document presentat per la RT.

Després del recés la RD manifesta que està d’acord amb gran part del document però que han d’estudiar alguns detalls. Fan referència a ZAL i CAN ZAM en particular. Tanmateix es comprometen a donar una resposta clara en la propera comissió del dia 09/01/2018.

La RD manifesta que tal i com es va demanar en el Comitè d’Empresa els treballadors que durant el 2017 han aprovat el Seminari d’ESPC no hauran de tornar-lo a superar i es consideren aptes de cara a futurs concursos-opocicions d’ESPC.

La RD es compromet a portar els calendaris amb els torns, lletres de festa i vacances per poder lleçar l’assignació de serveis en la propera comissió del dia 09/01/2018.

La RT manifesta que un cop s’hagi assolit aquest objectiu es tractaran els mini-periodes i RJ’s.

La RT sol.licita a la RT que ens faci a mans les actes de reunions anteriors que no han entregat per fer les aportacions corresponents i signar-les.

Es signe l’acta i finalitza la reunió.