COMITÈ D’EMPRESA 03/01/2019

Punts de la Permanent:
S’ha entregat l’escrit a l’Ajuntament.
CGT indica que canvia el segon secretari.
Comencem amb els punts del dia que em portat CCOO:
L’assemblea de CTO
Lloc i hora: podem fer l’assemblea a la sala 3.1 de Santa Eulàlia. A les 10h (matí) i a les 15:30 (tarda).
Ordre del dia:
CCOO: volem parlar de les portes PAE, afectacions i varis.
S’informarà al col·lectiu.
L’Assemblea General
La presidenta proposa parlar de l’assemblea el pròxim Comitè d’Empresa.
CCOO: podem proposar avui punts del ordre del dia i aprovar-los el pròxim CE. Proposem com a punts de l’ordre del dia RJ, Automatització, els AAC de la borsa d’estiu amb dret a la bossa i l’ACI, aquets son el temes que em debatut aquets dies en el CE.
CGT: no veiem els RJ com a ordre del dia.
SO: tampoc veiem els RJ com a ordre del dia i sí l’automatització i els AAC de la borsa d’estiu acomiadats.
UGT: veiem com a ordre del dia explicar la repercussió de les automatitzacions.
CGT: tema ACI acomiadat al final que fem? JA QUE ESTA JUDICIALITZAT.
UGT: el company ACI va guanyar la sentència com a acomiadament improcedent. Ja va dir l’Empresa que no ho volen readmetre. El que triga el recurs és de la sentencia que ha fet la direcció i això pot anar-se a tres anys mentre el company esta sense feina.
Aquí no hi ha presumpció d’innocència. Ens podem trobar qualsevol en aquesta situació d’acusar a un treballador de robar.
SO: voleu posar el cas de l’ACI com a informatiu?
CIM: hauríem d’analitzar amb l’assessoria jurídica per veure les conseqüències d’un conflicte, degut a que esta judaïtzat i com a motiu de vaga no ho tenim clar si es legal posar-ho.
CGT: el tema RJ era el recàlcul i ja està solucionat. Si CCOO vol posar el RJ que sigui per un altre cosa.
UTM: en Santa Eulàlia es troben amb la situació de perdre els RJ, en situació de IT sempre que estiguin prefixats.
CCOO: ja vam dir que els RJ afecten a més grups, com els AAC i els motoristes. És un tema que sempre ens ha afectat i per això ho volem lluitar.
CGT: com és un tema que sempre ja passava, no és el mateix tema de RJ.
SO: no estem d’acord que solament sigui amb una baixa maternal, també ho perden amb accident laboral. Desenvolupem-ho per portar-lo a l’assemblea.
SU: no podem discriminar a cap situació. Ho hem de treballar.
CCOO: fa gràcia escoltar que és un assumpte nou quan ja ho hem portat a la Mixta i Paritària i ho hem discutit amb l’Empresa.
UGT: els RJ que parlem actualment és de negociació col·lectiva i no ho veiem com a punt de l’assemblea. Tothom estem d’acord en afegir drets però no és la mateixa que els RJ no prefixats.
CCOO: ja hem explicat que venia el cas de maternitat/paternitat i e la protecció no és res nou. Ja ho vam parlar després de la firma del Conveni, el tema dels RJ de roba blava també al vàrem discutir en la Mixta i Paritària, on s’han parlat de les dues situacions.
CIM: és cert que hi han RJ que no és nou però també és veritat que els RJ per risc era un tema nou. L’assemblea ha de saber . Aquí no parlem d’inspeccions perdudes, no ens ha d’importar. Ens ha d’importar si això mobilitza la plantilla.
UGT: queda clar que hem de portar a l’assemblea la informació dels RJ que ha passat i el que parla CCOO portar-lo a la negociació.
CCOO: com a punt d’ordre del dia CGT va dir d’afegir la ratificació per part de l’assemblea de la suspensió de relacions laborals, encara es manté aquet punt.
CGT: si
La presidenta fa el resum dels punts: informació dels RJ, automatització, AAC de la borsa d’estiu acomiadats i l’ACI acomiadat i ratificació de la suspensió de relacions laborals.
CGT: el punt de la jubilació parcial del 2019 ho hauríem de portar a l’assemblea.
CCOO: l’Empresa va dir que traslladem per escrit les nostres propostes però hem trencat les relacions laborals.
UGT: el primer jubilat parcial és a l’agost i hem dit que no fem una llista de tots els punts.
CCOO: el que podem fer és preparar el document.
UGT: el dijous 17 tenim l’assemblea de baixa tensió i ho podem fer aquell dia.
CIM: el que hauria de fer l’empresa és donar resposta a lo que ja es va plantejar aquell dia en la reunió.
CGT: l’advocat va venir a la reunió i, per això, vam demanar fer-ho per escrit. Va ser una excusa de l’empresa.
CCOO: l’interès ho tenim la part social i, per això, hauríem de fer-ho per escrit les nostres propostes i es pot informar a l’assemblea.
SO: s’està parlant d’una manera demagògica per posar al Facebook i nosaltres no vam estar en aquestes reunions.
CCOO: ja hem dit que l’interès és de la part social i que simplement informem a l’assemblea.
UGT: veiem interessant desenvolupar les nostres propostes i definir les línies de treball.
SU: sí que veiem la jubilació parcial com a punt important per l’augment de la contractació. L’escalafó és el menys important. La única solució és més contractació.
CIM: a la reunió es va parlar d’ordenar els contractes que ja parlar el Conveni i no és un tema general sinó dels afectats.
CCOO: així s’havia quedat, en fer la proposta i fer l’assemblea d’afectats.
UGT: Quedem en informar i en fer una assemblea d’afectats?
CIM: la plantilla hauria de decidir si és o no un punt de vaga.
El pròxim ple del Comitè d’Empresa aprovarà els punts de l’assemblea general.
Pla de Formació
CCOO: l’empresa ens ha entregat via mail el pla de formació del 2019 per donar compliment al que marca l’estatut dels treballadors, em l’anterior CE , ja vam plantejar que CCOO no estava en disposició de no fer els informes dels plans formatius si la Direcció no compleix la llei, el fet de no realitzar aquet informe els permet bonificar-se total la formació que realitza l‘Empresa, es un dret i obligació que te el representat dels treballadors i també una obligació, nosaltres em mirat el pla i farem un informe desfavorable, però creiem mes convenient fer-ho com a CE , degut que amb les discrepàncies pot intervenir FUNDAE per obligar i mediar en el compliment de la normativa.
UGT: envieu aquest informe i que cada sindicat valori si es fa o no fa l’informe.
CGT: vam dir que no firmaríem els plans de formació es un acord de CE, perquè hi ha una estructura de subvenció que no compartim. Valorar, fer informes, és valida aquesta estructura.
CIM: la conclusió de quan van fer el Pla de Formació va ser prendre el pèl al Comitè d’Empresa. Si ha canviat, analitzem l’informe.
CCOO: quan la part social no informa del Pla de Formació ja li dona dret a l’empresa de bonificar-se. Des de CCOO farem aquests informes. Si no s’està d’acord, actua FUNDAE. L’anterior que es va fer era posterior sobre les hores computades, ara estem parlant d’actuar sobre el propi pla abans de l’execució i tenim 15 dies per realitzar-ho.
CGT: si hi ha fundacions intermediàries no participarem. Estem en contra d’aquests plans de formació i , per això, no participarem.
CCOO: no és la mateixa situació. El que diem que no volem que es bonifiqui l’Empresa en cursos i quedar-nos de braços creuats.
La Comissió protocol d’actuació amb la Janet Sanz.
CCOO: encara estem pendents d’aquesta comissió hi hauria que tornar a reenviar el Mail, perquè aquets van adquirir un compromís.
S’acorda reenviar el mail.
Pla d’igualtat.
CCOO: demana que intencions té el ce a treballar el tema pla igualeu. Tots els sindicats estan d’acord en tractar el tema per fer un calendari.
Tots el sindicats estan d’acord, després del resultat de l’assemblea general es valorarà calendari.
Pròxim conveni FMB
CCOO: l’actual conveni es denunciarà aquet any, nosaltres creiem que s’hauria de tenir un sistema d’assemblees sectorials per poder tractar els temes de tots el col·lectius de cara a una plataforma conjunta.
UGT: indica que cada sindicat porti la seva plataforma i després portaran al comitè perquè cadascú decideixi el que cregui oportú.
CGT indica que ara no toca tractar el tema i creu que seria millor esperar a març a tractar tema conveni.
Temes del dia UGT:
UGT: Batalla campal on TMB no va enviar suficients efectius. A part de Prevenció, portar-ho també en la reunió de la Janet Sanz.
UTM: l’excusa de Seguretat és que no poden ficar més gent perquè es ria més. No es podria posar com a punt informatiu aquest assumpte?
CGT: ja vam dir que no demanem més agents de seguretat perquè no ho veiem.
CIM: estan utilitzant vigilants per a qualsevol cosa menys el que ens correspon. han de dotar als cossos de seguretat de l’Estat perquè puguin.
UGT: calen vigilants de seguretat per a utilitzar-los en la seguretat, no en la resta. AAC ja va demanar suport de més efectius i se li va negar. 40 minuts a cops de porra i 2 companys de baixa. Prèviament també hi va haver una agressió sexual. Hi ha un risc percebut.
CIM: com delegats de prevenció fer escrit demanant explicacions.
CCOO: demanem visualització, enregistrament i un informe, realitzem l’escrit ara a la finalització del ple.
Ordre del dia CGT:
CGT: el conflicte col·lectiu sobre l’Assignació de servei, està perduda, pendent de valoració dels sindicats per recórrer la sentencia.
Ordre del dia CCOO:
CCOO: s’han unificat categories en diferents departaments. L’Empresa no pot fer-ho unilateralment, incomplint el Conveni.
CIM: el Comitè d’Empresa ja vam dir que no estem d’acord amb la forma d’actuar de la empresa sobre les monografies. Si es veu denúncia podríem portar-lo a l’Assessoria Jurídica.
UGT: posa que és un esborrany.
CCOO: hauríem d’analitzar si hi ha una possible inspecció o denúncia.
Ordre del dia CIM:
CIM: tema manters, fer escrit de prevenció i parlar amb Janet Sanz.
SO: hauríem de ser conscients en entrar a pas d’home pel risc que hi ha. Plantejar-ho al Comitè de Seguretat i Salut.
Ordre del dia UTM:
UTM: hauríem de fer la convocatòria de baixa tensió.
Presidenta: normalment la fem d’una setmana a una altra.
Finalitza el ple.
Seguirem informant.