Comitè d’Empresa 12/07/2018

Les Obres a Urquinaona L4 a les escales mecàniques: es redueix molt l’espai de enllaç entre L4 i L1 donant opció de fer-lo per dins o per fora.
Després del debat s’acorda fer un escrit demanant que es faci l’enllaç per fora o haurem de posar una Inspecció de Guàrdia el dilluns.

Contractació i Interinatge: L’Empresa no compleix el Conveni amb les places temporals on solament poden promocionar personal no fix.
Es farà un conflicte col·lectiu per defensar el dret de la Promoció interna de tot el personal de Metro.

Imatge i Senyalització: personal intern fa la feina preventiva i una empresa externa fa la feina correctiva. Ara mateix no es cobreixen les places internes i les feines les estan fent personal extern.
Demanem informació sobre l’empresa externa per la seva internalització i que surtin la promoció les places internes.

Bon Govern: reunió del Comitè d’Empresa amb aquest nou departament. Temes a tractar, incumplimients de conveni.

DIT: l’Empresa contacta amb els companys perquè firmin certes condicions sobre el lloc de treball. Des del CE demanem que si es firma, sigui com a “No Conforme”. Aquestes condicions són temporals i no arriben a consolidar drets. Quedarà revocada en el moment que surti la sentència. Afectades 80 persones.

Titulació a les promocions: hi han promocions que en uns anys es demanaven coneixements i ara demanen titulacions. També a l’inrevés.
S’ha de demanar que les places que abans es demanaven coneixements i ara titulacions, tornin a demanar solament coneixements.

Reunió amb Janet Sanz: va haver un compromís de reunió per la setmana passada. Farem un escrit exigint aquesta reunió a l’Ajuntament sobre tema agressions.

Pressupostos: han aprovat els pressupostos i permeten una pujada del 1,5%. s’ha de demanar que estigui a les taules el 1,1% de pujada amb caràcter retroactiu. Es portarà a la Mixta.

Automatització de les portes: Hem de valorar si portar a Inspecció ja que és un canvi de funcions dels AAC.

Informació sobre l’amiant: Hem de reunir-nos per trobar conjuntament els punts a tractar amb l’empresa i també fer una xerrada amb assessors per informar als treballadors del Metro de tot el tema. Per fer després de vacances i entre tots.

Tècnics planificadors: hi ha promoció però falta vocal social i les places haurien de ser fixes tal com diu el conveni. Farem un escrit demanant paralització i places indefinides.

AAC formació: molts formadors es troben alliberats de servei i donen voltes per la línia. Segons acord, no pot afectar a tercers. S’han trobat amb la situació que afecta els serveis dels altres companys. Les funcions dels formadors alliberats són funcions dels CTO. Haurem de fer un escrit sobre el tema.

Finalitza la reunió.
Seguirem informant.