Assistència de empleat/da al metge de família, especialista, proves diagnostiques (prenatals) o tècniques de preparació al part

4 hores per la assistència de l’empleat/da al metge de família, especialista, proves diagnostiques (prenatals) o tècniques de preparació al part.