Naixement o adopció de fill

Es concediran 5 dies de permís retribuït per naixement o adopció de fill@ d’empleat/ada. Se’n gaudiran de manera consecutiva i amb data d’inici del naixement o data oficial d’adopció. Haurà d’acreditar-se mitjançant certificació mèdica o registre civil.