Defunció de familiar fins segon grau de consanguinitat o afinitat

4 dies a Catalunya. 

6 dies resta Península i Balears.

8 dies a Ceuta, Melilla, Canàries i estranger.