Defunció de familiar fins segon grau de consanguinitat o afinitat

Defunció de familiar:

4 dies naturals, per defunció de familiar fins segon grau de consanguinitat o afinitat. 

Desplaçaments en cas de defunció d’un familiar:

2 dies més fora de Catalunya.

8 dies més a Ceuta, Melilla, Canàries o fora d’Espanya.