Denúncia a Metro de Barcelona per les condicions laborals de les treballadores embarassades

Davant de la denúncia interposada per la Secció Sindical de CCOO al Metro de Barcelona per infracció dels drets a la protecció de la seguretat i salut de les treballadores embarassades de l’empresa, la Inspecció de Treball ha donat la raó al sindicat.

La Inspecció requereix a l’empresa a que “de forma immediata adopti mesures necessàries per evitar l’exposició al risc, a través d’una adaptació de les condicions o del temps de treball… Aquestes mesures han d’incloure, si resulta necessari, la no realització de treball en torn nocturn; i quan l’adaptació de les condicions o el temps de treball no resultés possible, o malgrat aquesta adaptació, les condicions de treball poguessin influir negativament en la salut de la treballadora embarassada o del fetus, i així ho certifiquin els Serveis Mèdics de la Seguretat Social o de la Mútua, amb l’informe mèdic del Servei Nacional de Salut que assisteixi facultativament a la treballadora, aquesta haurà de desenvolupar un lloc de treball diferent i compatible amb el seu estat”.

La resolució, doncs, és ben clara i dóna la raó en la totalitat de la denúncia interposada per CCOO sobre la situació de treballadores embarassades a l’empresa Metro de Barcelona.

Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya
Barcelona, 9 de maig de 2016