ELS TREBALLADORS/ES DE METRO A TOTA LA CIUTADANIA

Els treballadors/es de Metro ens veiem obligats a mobilitzar-nos en defensa dels nostres drets laborals.
La Direcció no ha tingut pas inconvenient en incrementar els seus sous astronòmics i primes per objectius en un 14,27%, mentre que a les treballadores ens precaritzen cada cop més les nostres condicions laborals i salarials després de Quatre anys de congelació.
Nosaltres, els qui realment “movem Barcelona”, som les que conduïm, els qui atenem les estacions, el personal de manteniment, el personal d’informació i administració, i veiem com empitjoren les nostres condicions laborals, així com també veiem que dia rera dia disminueix la qualitat del servei que prestem, per l’exponencial augment dels contractes precaris. Aquests contractes en precari i de temps parcial de per vida, fan que la Direcció allargui el cicle de les revisions i redueixi el manteniment tant dels trens com de les estacions, podent arribar a posar en risc la seguretat del passatge. Se’ns exigeix realitzar sacrificis, mentre els gestors de l’empresa s’enriqueixen fent un treball improductiu i, molt sovint, superflu.
Hem sol·licitat reunions tant amb la Presidenta de TMB, com amb l’Alcaldessa de Barcelona per desencallar la situació i no hem tingut cap resposta.
Ens veiem obligats a dur a terme aquesta vaga per cridar l’atenció sobre el que està passant a Metro. Els diners que l’empresa rep no s’inverteixen en millorar el servei, si no que es destinen a mantenir cada cop més a directius i càrrecs polítics innecessaris. Mentre tant, treballadores i usuàries paguem les conseqüències del seu expoli i mala gestió.

CONTRA LA PRECARIETAT I LA CONGELACIÓ SALARIAL
PER UN TRANSPORT PÚBLIC, SEGUR I DE QUALITAT
PER UNA GESTIÓ TRANSPARENT
LES TREBALLADORES DE METRO EN LLUITA!

TREBALLADORS/ES DE METRO A TOTA LA CIUTADANIA

– Sap vostè quant guanya un Directiu de Metro?
Nosaltres tampoc
-Li sembla bé que en una empresa que rep diner públic, l’únic que no es públic són els sous dels Directius?
A nosaltres tampoc
-Li sembla suficient el personal que atén les estacions de Metro?
A nosaltres tampoc
-Considera que la qualitat del servei de Metro s’ha deteriorat els darrers anys?
Nosaltres també
-Li sembla bé que degut a l’augment de la precarietat en els contractes, s’allarguin els cicles de revisió i es realitzi menys manteniment als trens i estacions?
A nosaltres tampoc
– Li sembla bé que les darreres reformes laborals només siguin per treure drets als treballadors/es?
A nosaltres tampoc

CONTRA LA PRECARIETAT I LA CONGELACIÓ SALARIAL
PER UN TRANSPORT PÚBLIC, SEGUR I DE QUALITAT
PER UNA GESTIÓ TRANSPARENT
LES TREBALLADORES DE METRO EN LLUITA!