Matrimoni/ Parella de fet/ Unió estable de parella de pares, fills o germans

1 dia.

Ha de coincidir amb el dia de la unió. Amb possibilitat de prorrogar amb 1 dia addicional NO RETRIBUÏT si es fora de Catalunya.