MEDIACIÓ DE LA VAGA 18/05/2017

Sobre la reunió d’avui, el Comitè de Vaga durant el matí ha realitzat un treball de tot el document presentat ahir per la Direcció.
Després d’explicar el redactat presentat a la Direcció, han demanat un recés per fer una valoració.
La Direcció manifesta la seva disconformitat per l’eliminació de propostes de la Direcció al document presentat pel Comitè de Vaga, finalitzant la reunió.
Som convocats per demà a les 10h del matí.