MEDIACIÓ DE LA VAGA 27/04/2017

En el dia d’avui els temes que s’han tractat a mediació de vaga son els següents;

T-MOBILITAT

La direcció expressa la seva voluntat de fer una reunió fora de mediació per informar al respecte.
La part social li recorda que es punt de conveni.
Fins aquí hem tractat la plataforma dels treballadors en un sistema d’exposar les diferents parts les seves raons de petició.

PROPOSTES DE LA DIRECCIÓ DE LA SEVA PLATAFORMA

Prolongacions i Proves tècniques

La direcció fa referència al redactat d’un acta de mediació no firmada per tota la comissió negociadora.

El comitè de vaga li exigeix el compliment de l’abonament com marca el conveni del 80.

La direcció vol renegociar aquest punt a conveni, la resposta es que compleixi el pactat i podem parlar de millores al respecte en conveni.

CONDUCCIÓ

La Direcció torna a exposar nova categoria de formador i oferir 75€ de caràcter “ocasional”

CTOS

La direcció ofereix una prima per cobrir els panells de circulació i obrir una taula tècnica per poder parlar de les condicions laborals i quadrant del col·lectiu Cto abans de la següent petició.

Festes oficials i caps de setmana àrea manteniment i projectes

El director d’àrea en aquest apartat diu que tenia fet el treball i ens torna a explicar els powers Points.

Li recordem que compleixi el pactat.

Peçes equitatives

Tornen a manifestar la seva impossibilitat a complir amb les peces equitatives segons la direcció; falta de formació, falta de plantilla etc.

El comitè de vaga exigeix el compliment de les peçes equitatives.

La direcció també obre un apartat que dona la possibilitat a ambdues parts a convocar taules de treball durant la vigència de conveni.

Tornem en reunió mediació a les 16h on s’espera a través de la petició feta pel departament de treball de moure postures en el document que la direcció faci un canvi de posicions.

Aquesta tarda ens han fet a mans una nova versió de comparativa de les dues plataformes.

S’han d’estudiar els canvis i dimarts a partir de les 10h seguirem intentant arribar a bon port.

També ens han donat propostes específiques pels col.lectius d’Infraestructura, Superestructures, Material Mòbil. I una proposta de calendari per Porta Cotxeres.