Mediació de Vaga 02/04/2019

S’inicia la reunió a les 10:30h amb la petició per ambdues parts dels serveis mínims com és habitual.

Els tècnics de l’empresa es presenten a la mediació de vaga exigint al comitè de vaga concreció en els punts de la convocatòria de vaga.

Els hi manifesten que continuen sent els mateixos i ja coneixen perfectament el seu contingut tal i com es va plasmar en l’acta del dia 24 de febrer després de l’última reunió a mediació de treball. Només fem esmena al nou punt de la convocatòria de vaga tot i que l’empresa es coneixedora de la proposta que el més de novembre passat el Comitè d’Empresa els va entregar per escrit.

Continuem pensat que l’actiu de l’empresa és la de dilatar la negociació sense aportar solucions i portar als treballadors i treballadores a la vaga.

La RT manifesta al mediador que no només és així sinó que en el tema de l’amiant hem anat enrere enlloc d’avançar d’acord amb el que va succeir ahir en un reunió amb els delegats de prevenció.

La RD insisteix en què la RT ha de fer un esforç en concretar els motius de la convocatòria de la vaga.

Després d’un debat i un recés el mediador de treball manifesta que la RD explicarà que és el que va succeir ahir en la reunió amb els delegats de prevenció i ens portarà una proposta.

La RD proposa dur a terme una reunió amb els delegats de prevenció en el si del Comitè de Seguretat i Salut per facilitar tota la informació que reclamen i explicar-nos quina és la situació actual.

Els recordem que aquesta informació l’haurien d’haver donat al gener d’acord amb el dictamen de l’APDCAT i que els DDP ja fa mesos que reclamen aquesta reunió.

També proposen la creació d’un comitè científicotècnic composat per la RD, RT i assessors externs per tal d’arribar acords.

Els recordem que això ja hi varen proposar en l’anterior convocatòria de vaga i no és possible sense arribar s un acord de mínims per poder començar a treballar-hi.

Envers aquesta situació el mediador decideix aixecar acta de la reunió i donar-la per finalitzada.

Seguirem informant.