MEDIACIÓ DE VAGA 26/04/2017

La Direcció ha fet a mans del comitè de vaga el desglosament de la masa salarial del personal fora de conveni del període 2011-2015.

Hem començat amb les jornades reduïdes, fent la nostra exposició sobre les propostes de la plataforma dels treballadors. La direcció ha respost que la jornada entre torns no la contempla i a les altres dues propostes que ho mirarà.

Còmput de TP: La direcció planteja que els treballadors pactin amb el seu ROZ un calendari individual per ajustar el còmput. El comitè de vaga demana l’ajustament de la jornada anual en calendari pactat en conveni, doncs el propi estatut de treballadors dona lloc a poder Pactar la jornada irregular, tan per gestionar el defecte com l’excés .

Es a dir permet la possibilitat de l’abonament de les hores de còmput.

Referent a la petició de Caps de setmana alterns per tot el personal que tingui pitjors condicions, la Direcció,concretament el director de manteniment i infrastructures torna a dir el mateix discurs davant qualsevol petició en la seva Àrea ” farà un estudi, farà un document i matisa que els documents o informes que ha de presentar per contestar les peticions del treballadors ( plataforma) no les podrà tenir en un parell de dies.

La nostre reflexió envers aquets comentaris i així s’ha manifestat en mediació, la plataforma esta presentada des-de finals 2015 amb les peticions dels treballadors, que la Direcció i el director d’àrea no tingui la feina feta “diu molt de la falta de voluntat de la direcció”

Respecte a las vacances rotatives en totes les seccions on la tria es faci per antiguetat, l’empresa accepta aquest sistema d’assignacio (no els provoca cap cost).

Pacte de taquilles l’empresa accepta com a període no hàbil de vacances el mesos de DESEMBRE i GENER.

També accepta regular el mini període de la segona quinzena de desembre (mateix que mot) es nega a donar el primer de gener.

Davant la reducció de jornada (1674h) la Direccio diu NO a la petició de 10 hores menys pel 2017 i NO a les 8h del 2018.

A la tarda hem tractat el punt de les excedències. A la de maternitat l’empresa acaba oferint 5 anys d’excedència, amb 5 anys de reserva de lloc de treball i 5 anys a efectes d’antiguitat.
La de cura de familiar amb especial atenció serà de 2 anys màxim, amb reserva del lloc i còmput d’antiguitat amb el mateix temps.

S’han tractat els diferents permisos de la plataforma dels treballadors i l’empresa demà durà una proposta que reculli la seva resposta.