Mixta i Paritària: Racionalització d’horaris.

Al torn 4 hi ha un horari de Temps Complert de 6:11h a 14h i de Temps Parcial (79%) de 6:11h a 12:53h. Els altres horaris de Temps Parcial s’ajustaran a aquests horaris començant a la mateixa hora.

Al torn 5 hi ha un horari de Temps Complert de 13:45h a 21:34h i de Temps Parcial (79%) de 14:52 a 21:34h. Els altres horaris de Temps Parcial s’ajustaran a aquests horaris finalitzant a la mateixa hora.

Al torn 8 hi ha horaris prefixats del 79% I del 85%. Del 75% hi haurà per escollir varies opcions entre l’horari de T8.

L’assignació de serveis es farà una de Temps Complert i una altra de Temps Parcial. Ho explicaran com fer-ho en Vídeos tutorials.

Calendari:

Octubre – Novembre: Assignació de serveis.

Novembre – Desembre: Assignació de vacances.

Desembre – Gener: Assignació de mini períodes.

En principi, dilluns petició.

Demanem que, per no tenir el problema del 75% amb tants torns, que s’augmenti l’horari fins el 79%.

La contestació de l’Empresa dona com a excusa els costos econòmics que fa l’augment d’horaris.

Nosaltres la defensem perquè d’aquí res s’augmenta el servei de trens i per això ha de pujar el % d’hores.

Hem demanat totes les dades de personal per zona i torn i l’empresa posa problemes per donar la informació.

Ens comunica també que intentarà que el T4 i T5 siguin unes 100 persones per torn de Temps Complert.

Des de la part social diem que és una quantitat irrisòria. Demanem més persones en aquells horaris.

L’empresa ens demana temps perquè és el primer cop que es fa.

Li contestem que amb la situació que hi ha dels incompliments no podem donar més marge a l’empresa.

L’empresa diu de fer una reunió per tema de formació.

Finalitza la reunió.