Assistència a Judici

L’assistència a judici (tingui o no la vista del mateix), per requeriment o per necessitat de l’empresa i fora de la seva jornada laboral s’abonarà la quantitat econòmica establerta en Conveni Col·lectiu a tal efecte.