Permís de paternitat

5 setmanes, ampliables en el supòsit de part, adopció, guarda amb finalitat d’adopció o acolliments múltiples en 2 dies més per fill/a, a partir del segon.

El gaudi del permís durant les primeres 4 setmanes serà obligatòriament ininterromput, mentre que la 5a setmana de permís tindrà caràcter “volant”, això és, que podrà gaudir-se, alternativament, bé de forma successiva a les 4 primeres setmanes o bé en un nou període independent dins dels nou mesos següents a la data de naixement del fill, la resolució judicial o la decisió administrativa corresponent.

En els casos en els que es vulgui gaudir de la 5a setmana de permís de forma “volant”, en un nou període independent de les 4 primeres setmanes, haurà de comptar amb l’acord previ entre l’empresari i el treballador/a.