Presència d’amiant als trens 16/10/2018

Des del Metro de Madrid ens van informar de la presència d’amiant a la pintura de tren. CCOO vam demanar a Salut Laboral, escrit 248, un estudi al respecte de la pintura Bituminosa detectada a les series 2000 y 3000. Vam exigir la revisió dels trens per detectar la presència d’amiant.

La Direcció avui ens diu que han fet revisió de trens de la sèrie, 2000, 3000 i 4000, no de tota la flota actual. Han detectat presència d’amiant en un tren de la sèrie 4000, en la pintura situada a la zona sota el bastidor i la estructura interior de la caixa.

Demanarem que tots els treballadors que sospitin que han pogut estat exposats aquet material entrin al protocol d’asbest.

Seguirem informant