Reunió amb la directora de l’Institut de Seguretat i Salut de Catalunya 31/10/2018

Aquest matí hem assistit a una reunió al Departament de Treball convocats per la Directora de l’Institut de Seguretat i Salut de Catalunya, com a resposta a la petició d’assessorament en el tema de l’amiant.
Han estat presents els responsables de Material Mòbil i de Seguretat i Salut de Metro.
Els tècnics de Treball experts en amiant han manifestat que:
– S’ha d’utilitzar la microscòpia electrònica de transmissió per fer les mesures i proves.
– Recomanen llegir un estudi francès que es diu “Meta” doncs és molt avançat.
– Els mostrejos tenen limitacions.
– La friabilitat és un concepte desfasat. Un material no friable pot donar un escenari amb molt de risc.
– Recomanen fer mostres de superfície
– Fer inventari d’instal·lacions i Material Mòbil.
– Cal preveure possibles incidències (descarrilaments, cops…)
– Els materials vells es fatiguen i encara que no siguin teòricament friables, cal tenir-ho en compte.
– S’ha de fer un pla de treball per treure mostres
– S’han de fer medicions ambientals, i el resultat correcte ha de ser menys de 10 vegades per sota del valor límit (amb microscòpia electrònica)
– Les medicions ambientals fetes amb 600L. són poc fiables. 1000-1200L és l’ideal.

També ha manifestat que l’empresa està actuant complint la legislació espanyola però aquesta és molt laxa i està desfasada i superada per la majoria de països.
Han dit que hi ha persones que no desenvolupen la malaltia encara que hagin estat exposats, doncs cada cos és diferent.

Finalment s’ha compromès a visitar, acompanyar i assessorar als tècnics i Delegats de Prevenció en les medicions als diferents centres de treball.

Com a sindicat hem denunciat que l’empresa no compleix tot el que diu, ni informa correctament als i les treballadores. Hem informat a Treball que els trens de 30 anys es van remodelar el 2005-2006 i aquesta remodelació es va fer amb la llei en vigor però sense tenir-la en compte. Aquesta dada s’havien oblidat d’esmentar-la els representants de l’Empresa als tècnics de Treball.

Creiem que avui els hi han tret els colors i que la intervenció dels Tècnics de l’Institut de Seguretat i Salut de Catalunya farà canviar molt positivament tot el que envolta al tractament de l’amiant.

Seguirem informant.