REUNIÓ D’OPERACIONS 16/05/2018

Comença la reunió amb l’explicació dels canvis organitzatius a Operacions que vol fer l’Empresa (Segona fase)
Després de clarificar dubtes sobre la fusió de RTG i ROZ i les diferents categories noves al CCM amb un increment de 1500€ en concepte de prima, la Direcció informa també que han tingut present el buit que es pot genera en la categoria CTO per 8 places que sortiran al CCM, ens informen també que els operadors d’emergència es queden tal com estan i amb la categoria de locutors existeix una reunió convocada per la setmana vinent, comentem a l’Empresa que és molta informació i s’ha d’analitzar detalladament, amb els afectats i en assemblees.

Per part de CCOO demanem l’equiparació salarial i de categoria dels AAC com a mínim a la de TOLA, considerem que de tots els canvis organitzatius que s’estan fent a nivell operacions només hi ha dues categories que no tenen ninguna compensació a nivell salarial i una és la de AAC. Tot el Comitè s’ha sumat a la proposta.
L’Empresa contesta que ja donaran resposta.

*Passem als punts que havíem portat la part social a la reunió.

Ens comuniquen que es farà la compra de 12 trens: 4 a L1, 3 a L5, 3 a L3 i 2 a L4. De la sèrie 6000, 5000 i 9000.
CCOO hem preguntat perquè es compren més trens si no podem cobrir-los(actualment s’estan retirant trens per falta de personal, així ho hem dit a la reunió), o si la intenció de l’empresa és descobrí estacions per cobrir trens.
S’explica que estan estudiant l’augment de plantilla per l’ampliació d’oferta de trens, però no saben si els pressupostos ho deixaran fer.
La RD també comunica que està estudiant un projecta d’apertura telecomandada d’estacions, per poder omplir els horaris intermedis de personal i no tenir problemes per cobrir trens.
CCOO li indiquem que ara ja entenem que no és descobrir estacions sinó que descobrir l’apertura i el tancament i com ja vam fer en l’anterior reunió on les manifestacions nostres no i consten, l’automatització de les estacions és un canvi organitzatiu i aquest s’ha de pactar i acordar amb el Comitè d’Empresa com així té firmat en conveni.
La RD comenten que faran com a mínims 17 contractes d’interinatge com va sol·licitar CCOO en les categories d’AAC, per les substitucions de les baixes per risc laboral i maternals.
A les sol·licituds vàries d’augmentar la plantilla per manca de personal, l’empresa explica, com ja va fer abans, que això és degut entre altres coses pels nou torns de treball.
Li recordem la part social que la creació dels nous torns, no els eximeix de complir amb la plantilla pactada en el conveni 2004.
En el tema de seguretat on el CE ha estat bastant incisiu el que han presentat és una bateria de mesures a aplicar. El que hem reclamat la part de la RT és que el que trobem a faltar és l’actuació immediata per part de l’Empresa. Moviment de trens/tractors o maquinària pesant amb gent a vies, entrega de volants per anar a la mútua, utilització de les comunicacions, etc..
També els hem recordat que no només els VVSS poden estar vetllant per la seguretat dels i les treballadores de metro. També poden contactar amb mossos i GU.
En el tema dels retards, es comuniquen que segons dades no veuen que hi hagi problemes a la L-2 ni la L-5, tot i que se li diu que no és així, que hi ha companys que plegan tard, així i tot miraran algunes casuístiques particulars que es poden donar per trens que haurien de ser d’una altra zona.
A la petició dels que componen el CE puguin veure a l’aplicatiu les dades de Moti diuen que ho faran però trigaran una mica perquè han de canviar coses pel tema de la protecció de dades.
Seguirem informant