Reunió peces equivalents 16/07/2019

Representació de la Direcció: Sobre la interpretació de l’acord, els punts de no conduir o conduir una peça de tren en un servei ens planteja dubtes. No és factible portar-lo a la realitat. La fórmula que va dir la RT no és factible amb el disseny i la realitat de la plantilla.

RT: les sentències ja van dir que no hi ha cap raó per fer el disseny com ho fa l’Empresa. Si voleu augmentar trens, heu d’augmentar les hores contractades. No podem jugar amb els factor que no solucionen el problema. O sobren trens o falta gent. A la sortida de Vaga ja es va firmar que l’Empresa es compromet a solucionar aquesta situació.

RD: treballem amb cada interpretació portant propostes. Podem fer una Comissió per tractar-lo.

RT: una Comissió no és la solució. Quan es va firmar l’acord del 2007 es van fer reunions on unilateralment l’empresa va imposar el famós 60/40 i les sentències no donen validesa a aquesta imposició. 12 anys ha tingut l’empresa per reunir-nos. Sempre s’han demanat reunions que l’empresa no ha volgut fer i hem hagut de denunciar. Demanem el compliment dels acords firmats.

RD: demanem que la interpretació de la RT sigui més detallada i es passi per escrit.

RT: Ja existeixen documents de reunions i sentències on surt la interpretació de la part social. Si algú ha de venir a la reunió, que vingui i l’expliquem de nou. Aquesta reunió és per fer la interpretació de dues paraules i s’està dilatant. Sobren trens o falten AAC. La solució és dir quants AAC es contractaran per poder complir l’acord. Demanem la plantilla, les hores de conducció, les hores d’estacions des del 2007 fins el 2019.

RD: Si busquem una altra interpretació de l’acord millor. Si s’interpreta com diu la RT, no és possible. Us emplacem a una propera reunió on portarem aquestes dades i deixem clar que la interpretació de la Direcció és la correcta.

Finalitza la reunió.

Seguirem informant.