Reunió sobre la formació de trens 12/12/2017

L’Empresa fa un resum de totes les propostes que ha fet i explica els problemes que comporta la no formació de la plantilla.

La part social fem dues contrapropostes: sobre el preu hora real o el preu hora per la totalitat del servei.

L’Empresa insisteix amb una prima per tenir lligada a la persona que forma. És de 6 euros l’hora real de formació el primer any i els següents anys són de 4,5 euros i la prima de 350 euros anual dividida semestralment. Es fa un recés.

CGT, UGT i SU diuen que no els hi agrada la prima però s’hauria de negociar com es divideix per cobrar-lo.
CCOO, CPTC I CIM comentem que no volem saber res sobre primes on l’Empresa poden fer xantatge. La voluntat es pot convertir en una obligació. La quantitat que es cobra ha de ser per la feina feta.
CGT fa una Proposta de 6 euros el primer any i 4,5 euros amb una prima de 200 euros anual dividida trimestralment.

CCOO seguim sense aceptar cap prima que pugui tenir als formadors lligats a voluntat de l’Empresa i no a la seva propia.
CPTC també recorda que estarà lligat l’acord amb les vacances de rellevistes que firmen el indefinit el 2018.
Com no arribem a acord, es manté la proposta abans feta per la part social de 8 euros l’hora real de formació o 5 euros l’hora de la totalitat de la formació.

L’Empresa no acepta i s’acaba la reunió sense acord.