Reunió T-Mobilitat

Avui s’ha realitzat la segona reunió de T-Mobilitat, l’anterior es va celebrar a l’Abril. S’ha començat la reunió amb un resum de què ja sabíem fins ara sobre la T- Mobilitat amb alguns matisos com la creació d’un sol punt d’informació de la T-Mobilitat i que estarà junt amb un centre de recollida d’informació. El canvi és a causa de l’ampliació dels Canals d’informació, a part del presencial, també serà via web i app.

La part social, hem demanat que el personal que ocupi aquests llocs que es generin siguin propis de TMB. Donada la importància i el pes que té TMB en aquest projecte no entenem que sigui d’una altra forma.
Un dels altres punts que han sorgit de novetat és, la formació dels i les treballadores de Metro per assolir les novetats que puguin comportar l’aplicació de la T-Mobilitat. És de rebut que hi haurà canvis que haurem d’assumir com la de passar de la targeta magnètica a la de contacte. Aquesta formació es durà a terme durant l’any vinent a fi de poder implementar la T-Mobilitat a partir de l’1 de gener del 2019.

També s’ha demanat ja que l’implantació de la T-Mobilitat comportarà canvis tarifaris i model de gestió de títols per part de tots els operadors, s’ampliï la possibilitat per part dels i les treballadores i familiars de Metro l’accés gratuït a tots els operadors de transport???.

?Com bé diu el conveni signat, en el seu art 23 ‘La Direcció es compromet que la implantació de la T-Mobilitat no tindrà cap tipus d’afectació per a la plantilla de metro, ni comportarà externalitzacions de cap tasca ni servei prestat actualment per personal de Metro, i que en cap cas es podrà donar una disminució de llocs de treball ni hores de jornada.’ I en aquesta línia han anat les nostres intervencions. No eliminar ni retallar personal en el col·lectiu d’Intervenció, Validació i Venta i Atenció al Client (tant en estacions com a Punts TMB).

?Des de CCOO ens preocupen uns temes que sorgeixen després de llegar el contracte de la T- Mobilitat i diverses informacions que floreixen en diferents àmbits propers a aquesta implementació privada.

?• Temes com el valor de la informació obtinguda de la compra d’aquest títol i la seva utilització. Per quines mans passarà? La RD respon que únicament la podran obtenir TMB i FGC, però NO ens expliquen que també SOC Mobilitat podrà tenir aquesta informació.‼️

?• Un altre tema és que durant la convivència dels dos formats, magnètic i de contacte, sabem per fonts externes que es contractarà durant 6 mesos a personal que estaran en les estacions i parades dels diferents operadors ajudant als passatgers a fer aquesta integració al sistema de contacte. La RD diu no saber-ne res… Tot i saben que ens enganyen els deixem clar que aquest personal ja existeix però és escàs per això demanem que s’incrementi la plantilla durant aquests mesos amb personal propi que ara està precaritzat‼️

?• El que no sabem és com es tractarà el tema del vandalisme que es produeix en màquines validadores i distribuïdores, és per les empreses privades beneficis i 0 costos o va percentualment? Sense resposta també… ⁉️

??Com tenim aquests i alguns dubtes més, el que si hem demanat des de CCOO és, que aquesta comissió de seguiment no sigui un simple relat de justificació de salaris d’alguns directius, sinó que volem que entenguin que el que ens preocupa com s’està portant tot aquesta implementació i en volem ser partícips, per poder supervisar que no s’incompleix el conveni, que no es buidin funcions de categories i per la creació de llocs de treball si això té una sobrecàrrega de feina com sembla que passarà.

??Seguirem informant.