Tall Línies Automàtiques i L5. 27/06/2018

*Línies Automàtiques: tallaran des de l’1 al 29 d’agost entre La Sagrera i Bon Pastor. Es posarà un bus per connectar les dues estacions. No afectarà al les estacions base. Es reforçarà amb AAC a La Sagrera.
La Representació dels treballadors demanem que reforci també amb TOLA.
La RD ho farà.
S’acaba la reunió i esperem a la de línia 5.

*Tall L5: Abans de començar, la RT estem indignats de que ens arribi la informació per part de busos i no de les relacions laborals de Metro.
La RD ens comenta que fins el dilluns no s’havia confirmat el Tall. És una anomalia detectada a la losa i de manera imminent s’ha de fer les obres. Des del 30 juny fins l’1 de juliol. El servei serà de Cornellà a Can Vidalet i de Plaça de Sants a Vall d’Hebron. El bus alternatiu està a tràmit, en principi no farà el recorregut de Metro per la orografia. Diuen que no tindrà afectació als treballadors.
La RT comentem que passa amb els AAC dels torns que no puguin utilitzar el transport habitual per anar a treballar. En aquest cas hauria d’haver compensació.
La RD diu que ho recollirà per donar resposta.
La RT demanem que es pagui si es genera retards.
La RD diu que paguen a temps complet i còmput a temps parcial, incomplint el Conveni.
La RT preguntem pels serveis i pels treballadors afectats per Tall.
La RD modificarà els serveis d’AAC i Motoristes.
La RT preguntem què passarà amb els trens que surtin el diumenge de tancament quan finalitza el servei.
La RD solament pot garantir el servei dins dels horaris marcats.
La RT comentem que no pot ser el treballador afectat amb els talls. S’han de pagar l’augment de temps. També ens preocupa que hagi un risc ara mateix i volem que hagi garantia que no hi ha perill. Ens recorda molt el que va passar a Baró de Viver.
La RD ens comenta que està controlada i que no hi ha perill. Es parlarà també al Comitè de Seguretat i Salut.
La RT preguntem que si no hi ha risc perquè s’ha de fer aquesta setmana.
La RD comenta que la Direcció ho ha planificat així.
La RT preguntem si haurà reforç d’AAC.
La RD comenta que haurà maniobrers (1 hora i mitja com a màxim) a Sants Estació per poder anar al lavabo i reforçaran les estacions amb el tall.
La RT recorda que és molt dur estar una hora i mitja amb la calor i el passatge. Aquells serveis han de ser més curts. Hauran de medir les temperatures.
La RD no assegura poder fer serveis més curts.
La RT preguntem quins trens haurà.
La RD comenta que haurà 3 trens al tall curt i 9 trens al tall llarg.
La RT preguntem quan es va detectar l’afectació.
La RD comenta que había un projecte sobre la losa estructural el 2019/2020 però han detectat que la losa que aguanta la vía, que no afecta la estructural, l’han d’arreglar abans.
La RT preguntem si es pot perllongar en el temps.
La RD comenta que pot haver una possibilitat remota.
La RT preguntem què passa amb els AAC d’estiu. S’informarà del tall com un passatger més o com un treballador explicant com portar el tall. També si haurà operativa de Seguretat.
La RD comenta que no hi ha problema I faran comunicació interna i externa habitual. L’operativa s’ha demanat.
S’acaba la reunió.

Seguirem informant.